Hulp nodig of een vraag?

Whatsapp: 06 2933 8064

Hulp nodig of een vraag?

Ga naar de chat
Meest gezocht:

Nova biedt hulp gericht op meisjes en jongens die onder (psychologische) dwang seksueel uitgebuit zijn.

Nova is intensieve begeleiding voor jonge, kwetsbare, soms onzichtbare meisjes en jongens tot 23 jaar die zich onder (psychologische) dwang prostitueren. Het doel: uit een leven stappen waar dreiging van misbruik en risicovolle relaties op de voorgrond staan. Stimuleren tot opbouw van een ander leven en motiveren tot andere keuzes zijn van belang.

Door te werken aan bewustwording en het vergroten van de zelfredzaamheid worden deze meisjes en jongens sterker. Door hun eigen keuzes te kunnen maken, hernemen ze de regie over hun leven. Het beoogde resultaat is dat deze meisjes en jongens een hoopvol toekomstperspectief ontwikkelen. Hierdoor zijn zij sterker en weerbaarder tegen de trekkrachten van de prostitutie en mensenhandelaren en kunnen ze veilige keuzes voor zichzelf maken.

Bij deze doelgroep is vaak sprake van complexe problematiek en een (vaak) langdurige hulpverleningsgeschiedenis in de jeugdzorg. Uit de praktijk blijkt dat het bij deze doelgroep belangrijk is een lange adem te hebben, er te ‘zijn’ -zo kort als mogelijk en zo lang als nodig-, 24/7 beschikbaar en niet veroordelend te zijn. Met Nova bieden we dit.

Nova maakt deel uit van een ketensamenwerking met meerdere organisaties, zodat de verschillende leefgebieden van de meisjes en jongens aangepakt en versterkt kunnen worden.

Aanmelden Nova

Hulpverleners, onderwijzers, huisartsen en andere verwijzers kunnen een jongen of meisje aanmelden voor een Nova-traject. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan. Zorg dat je eerst telefonisch overleg hebt met Qpido om zeker te weten dat je cliënt in aanmerking komt. Bellen kan met Qpido via: 06-29338064.

Jongeren kunnen met ons bellen of whatsappen op 06-29338064 . Anoniem chatten (op dinsdag en donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur) kan en mag ook.